Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (a továbbiakban, mint fogyasztó) a viztisztitoszerviz.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

1, Üzemeltetői adatok:

 • Cégnév: Ewello Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
 • Rövidített cégnév: Ewello Kft.
 • Székhely: 1074 Budapest Huszár utca 8.
 • Adószám: 14095391-2-42
 • Közösségi (EU) adószám:HU14095391
 • Cégjegyzék szám: Cg.01-09-888664
 • Kibocsájtó cégbíróság:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Elektronikus elérhetőség: nagyjanos@ewello.hu
 • Telefonos elérhetőség: +36-30-860-7937
 • Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-64520/2013.
 • Számlaszám: 11707079-20001405
 • Szerződés nyelve: magyar